मराठीसंस्कृती.भारत
  Marathi Culture and Festivals

Click here to edit subtitle

Blog

Find out the name of this plant?

Posted on July 21, 2017 at 12:20 AM

This plant is in our front yard, very pretty with glossy six to eight leaves. This has become famous in my circle of friends to replace " mango leaves" to be used in cultural celebrations. Wheneve they perform a puja at their home, they ask for these leaves to replace mango leaves which are rare to find in USA.

माझ्या घराच्या अंगणातलं हे झाड माझ्या मित्र- मैत्रींनी मध्ये खुपच प्रसिद्ध झालं आहे ! ह्या झाडाची पानं अगदी आंब्याच्या पानांसारखी दिसतात, म्हणून मी स्वत: हि पूजेला वापरायला सुरुवात केली आणि आतातर आमचे गुरुजी सरळ आंब्याची पानं माझ्याकडून आणा असं सगळ्यांना सांगतात. आता अमेरिकेत आंब्याच झाड काही लोकं लावतात पण ते खूप मोठ होत नाही आणि त्याची पानं काढून पूजेला वापरता येयील इतकी सोय तर नसतेच. तर ओळख बघू हे झाड तुम्हाला माहित आहे कां? 

खाली उत्तर लिहा : Write your answer below
Categories: None